งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)

   ตัวอย่างการเขียน โครงการเสนอ กองทุนสุขภาพตำบล_ปกรณ์
 ประเชิญ เวลา : 2017-03-22 10:07:30

 

 

 

ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งตัวอย่าง สปสช ตำบล ให้ศึกษาครับ ในที่ประชุม ตกลงกัน ผู้เสนอโครงการ จนท.ตำบล คนที่ ๑ คนที่ ๒ จทน.ผู้รับผิดชอบ ระดับอำเภอ ผู้เห็นชอบ ผอ.รพ.สต. ผุ้อนุมัติ สสอ. ครับ

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 274 Kb   เข้าดู 119 ครั้ง  ดาวน์โหลด 110 ครั้ง

กลับหน้าหลัก