งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)

   การตรวจสอบเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก
 prachern เวลา : 2018-04-10 16:07:12

 

 

 

ให้ทุก รพ.สต. ปริ๊นข้อมูลผุ้ป่วย เพื่อตรวขสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ๒ หน้าที่ให้การรักษาพยาบาล ส่งภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (แก้ไข ให้สมบูรณ์ ก่อนปริ๊น นะครับ )

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 26 Kb   เข้าดู 5 ครั้ง  ดาวน์โหลด 5 ครั้ง

กลับหน้าหลัก