งานบริหาร(011)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3258  รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมรถยนต์ 19 ม.ค. 61 14:55:00  011 
 3257  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 19 ม.ค. 61 14:53:13  011 
 3248  ขออนุมัติไปราชการ15-16 มกราคม 2561 12 ม.ค. 61 10:55:38  วรินญา 
 3221  คุณลักษณะองค์กร 4 ม.ค. 61 11:40:07  011  12 
 3219  ยกเลิกผู้ผ่านการเลือกสรร พกส 3 ม.ค. 61 16:38:35  ชัยธวัช  17 
 3210  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส 25 ธ.ค. 60 15:25:09  ชัยธวัช  12  20 
 3209  ประกาศไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานบริการ 25 ธ.ค. 60 15:20:59  ชัยธวัช  15 
 3206  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านครั้งที่๑ พนักงานบริการ 21 ธ.ค. 60 11:45:47  ชัยธวัช  16 
 3205  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่1 21 ธ.ค. 60 11:39:22  ชัยธวัช  10  13 
 3178  วาระประชุมงานบริหาร พ.ย 60 14 พ.ย. 60 11:40:38  011  12  14 
 3175  ขออนุมัติไปราชการ01 13 พ.ย. 60 11:22:32  วรินญา  13 
 3147  ตารางเวรทุ่มใหม่ 25 ต.ค. 60 16:58:57  นาตยา  23  26 
 3146  ตารางเวร ทุ่ม 24 ต.ค. 60 13:47:15  นาตยา  13  19 
 3145  ส่งใบประการพิมพ์ออก 18 ต.ค. 60 16:05:40  วรินญา  18  21 
 3124  ระเบียบวาระประชุม จนท.ตค.60 3 ต.ค. 60 14:11:58  011  21  22 
 3119  ส่งข้อมุลบุคลากร ใน รพ.สต.กันตรวจ 28 ก.ย. 60 13:07:36  ทวีตยา จันคณา  15  18 
 3117  ส่งสำรวจค่าตอบแทน ปสย 28 ก.ย. 60 11:51:33  อุไรวรรณ  17  20 
 3114  การสำรวจข้อมูลค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 28 ก.ย. 60 10:14:54  ชัยธวัช  18  39 
 3113  ส่งรายงานข้อมูลบุคลากร รพ.สต.พะแวะ 28 ก.ย. 60 09:48:32  สาวิตรี  18  18 
 3110  ทุ่มOT ตค.60 23 ก.ย. 60 21:15:08  นาตยา  16  19