งานบริหาร(011)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3145  ส่งใบประการพิมพ์ออก 18 ต.ค. 60 16:05:40  วรินญา 
 3124  ระเบียบวาระประชุม จนท.ตค.60 3 ต.ค. 60 14:11:58  011 
 3119  ส่งข้อมุลบุคลากร ใน รพ.สต.กันตรวจ 28 ก.ย. 60 13:07:36  ทวีตยา จันคณา 
 3117  ส่งสำรวจค่าตอบแทน ปสย 28 ก.ย. 60 11:51:33  อุไรวรรณ  10 
 3114  การสำรวจข้อมูลค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 28 ก.ย. 60 10:14:54  ชัยธวัช  15 
 3113  ส่งรายงานข้อมูลบุคลากร รพ.สต.พะแวะ 28 ก.ย. 60 09:48:32  สาวิตรี 
 3110  ทุ่มOT ตค.60 23 ก.ย. 60 21:15:08  นาตยา  11 
 3105  ส่งเบิกเบี้ยเลี้ยงวิชาการอุดร 18 ก.ย. 60 10:31:25  บุศราทิพย์  22  23 
 3093  ส่งใบสมัครลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ 5 ก.ย. 60 15:31:19  พิลาวรรณ  26  15 
 3080  คำสั่งประเมินพกสงแและลุกจ้างนร. 27 ส.ค. 60 11:28:01  เอกลักษณ์ พิมสอน  22  29 
 3036  ขออนุมัติไปราชการมุกดาหาร 3 ส.ค. 60 18:04:03  กนกวรรณ  22  30 
 3007  บันทึกข้อความ 13 ก.ค. 60 10:26:51  นาตยา  21  32 
 2993  ร่างวาระบริหารให้พี่น้อย 6 ก.ค. 60 15:28:45  วรินญา  25  23 
 2978  ส่งไฟล์จัดซื้อถังขยะให้กันตรวจ,ตาโมกข์, 26 มิ.ย. 60 18:16:53  เอกลักษณ์ พิมสอน  25  24 
 2946  ส่งการจัดซื้อรถตัดหญ้าให้ประสาทเยอ 9 มิ.ย. 60 10:48:47  เอกลักษณ์ พิมสอน  21  29 
 2926  รพ.สต.บ้านไม้แก่นส่งไฟล์ประกวดอสม. 31 พ.ค. 60 16:22:32  เมธี  15  32 
 2924  รพ.สต.กันตรวจส่งลูกเล่ม อสม.ดีเด่น สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 30 พ.ค. 60 14:53:08  สมศักดิ์  31  42 
 2923  ปสย.ส่ง ภาคผนวก 29 พ.ค. 60 15:34:10  ศิริยุพา  17  29 
 2922  ปสย.ส่งปก อสม.ดีเด่น 29 พ.ค. 60 15:32:50  ศิริยุพา  18  31 
 2921  รพ.สต.กันตรวจ ส่งไฟล์ PPT อสม.ยาเสพติดครับ 29 พ.ค. 60 13:44:34  ไพรวัลย์  47  15