งานบริหาร(011)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3558  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส 2 ตำแหน่ง 25 พ.ค. 61 17:03:35  ชัยธวัช  16  24 
 3519  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๒ 18 พ.ค. 61 11:26:44  ชัยธวัช  14  16 
 3515  แบบประเมินข้าราชการ 16 พ.ค. 61 15:44:15  011  11  16 
 3510  ขออนุมัติประชุมรพ.สต.ติดดาว 16 พ.ค. 61 07:33:57  นาตยา  13  15 
 3505  ขออนุมัติเข้ารับการอบรม 15 พ.ค. 61 11:16:06  กนกวรรณ  13  15 
 3483  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๑ 11 พ.ค. 61 08:51:35  ชัยธวัช  25  29 
 3469  ส่งแบบโปรชาตด้านแพทย์แผนไทยให้หน.เอก 8 พ.ค. 61 18:08:36  สมศักดิ์  16  15 
 3468  ส่งแบบโปรชาตด้านแพทย์แผนไทยให้หน.เอก 8 พ.ค. 61 18:08:07  สมศักดิ์ 
 3467  ส่งแบบโปรชาตด้านแพทย์แผนไทยให้หน.เอก 8 พ.ค. 61 18:05:10  สมศักดิ์  12  11 
 3466  ใบสำคัญรับเงิน ฉ.11 8 พ.ค. 61 15:03:30  กนกวรรณ  13  12 
 3463  ส่งรง.ค่าสาธารณูปโภค 8 พ.ค. 61 10:09:43  เอกลักษณ์  17  16 
 3456  ส่งงานให้หัวเมธี 7 พ.ค. 61 12:13:27  ทวีติยา 
 3455  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงานติดตามค่าสาธารณูโภค61 7 พ.ค. 61 12:07:37  ทวีติยา  14  11 
 3453  ส่งงานหัวหน้าเอก 7 พ.ค. 61 11:43:43  ทวีติยา  10 
 3451  รายงานติดตามค่าสาธารณูปโภค61 7 พ.ค. 61 11:06:20  กนกวรรณ  21  14 
 3412  วาระประชุมเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 17 เม.ย. 61 14:50:21  อุไรวรรณ  20  29 
 3394  แบบประเมินการปฏิบัติงานของราชการ 3 เม.ย. 61 09:30:12  วรินญา  30  48 
 3369  การขอย้ายภายในจังหวัดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1 20 มี.ค. 61 10:12:46  วรินญา  19  49 
 3355  รับรองเงินเดือนศิริยุพา 13 มี.ค. 61 13:50:09  ศิิริยุพา  22  53 
 3354  รับรองเงินเดือนศิริยุพา 13 มี.ค. 61 13:49:33  ศิริยุพา  49