ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 119  ปราสาทเยอส่งเบิกยาแก้ไขใหม่ 4 ต.ค. 61 09:29:17  สุพัส 
 116  พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์ ต.ค.61 4 ต.ค. 61 12:04:04  อำวิภา 
 114  ปราสาทเยอ เบิกยาและวัสดุ ตุลาคม 61 4 ต.ค. 61 09:28:20  สุพัส 
 113  ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ตค.61 3 ต.ค. 61 16:45:35  นาตยา 
 112  หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ตุลาคม 61 3 ต.ค. 61 16:38:38  พรสินี 
 106  กันตรวจเบิกยา และวัสดุ ตุลาคม 61 3 ต.ค. 61 13:22:05  สุริชัย 
 71  รพ.สต.ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ กย.61 3 ก.ย. 61 15:44:26  นาตยา  10 
 68  พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์ ก.ย.61 3 ก.ย. 61 13:31:37  อำวิภา  15 
 67  หนองอารีส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ กันยายน 2561 2 ก.ย. 61 09:30:28  พรสินี  12  16 
 38  หนองอารี ส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ สิงหาคม 2561 3 ส.ค. 61 10:45:42  พรสินี  13  21 
 12  ส่งเบิกวัคซีน กค.61 10 ก.ค. 61 14:03:26  นาตยา  22  36