รายงาน dhf1/dhf2 (204)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3064  ส่งรายงาน dhf ไม้แก่น 15 ส.ค. 60 15:06:38  สัญญา  14  27 
 3037  ส่งรายงานdhfไมท้แก่น 4 ส.ค. 60 04:45:05  สัญญา  13  26 
 3034  ทุ่มส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60 3 ส.ค. 60 14:42:29  วัชรินทร์  14  27 
 3033  หนองอารีส่งiรายงาน DHF 1-2 3 ส.ค. 60 10:06:08  วิทยา   14  28 
 3031  ตาโมกข์ส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60ครับ 2 ส.ค. 60 10:04:37  ประสิทธื์  15  28 
 2575  mactmcat 31 ต.ค. 59 16:06:44  rrrrjggu  40  86 
 2474  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงานสุ่ม BI รอบ 2/59 11 ส.ค. 59 11:39:42  ไพรวัลย์  71  90 
 2425  รพ.สต.กันตรวจ ส่งวิเคราะห์ไข้เลือดออก 59 30 ก.ค. 59 13:03:00  ไพรวัลย์  65  106 
 2424  รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งแผนประจำปี 59 29 ก.ค. 59 16:00:38  ไพรวัลย์  49  97 
 2421  รพ.สต.หนองอารี ส่งแผน DHF 59 ครับ 28 ก.ค. 59 11:22:24  witthaya  44  115 
 2419  รพ.สต.กันตรวจ ส่งแผนครับ 27 ก.ค. 59 17:49:18  ไพรวัลย์  35  62 
 2418  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน DHF 1/2 ครับ 26 ก.ค. 59 16:11:42  ไพรวัลย์  29  29 
 2417  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน DHF 1/2 ครับ 26 ก.ค. 59 16:03:42  ไพรวัลย์  27  26 
 2416  หนองอารีส่งรายงาน DHF1-2 26 ก.ค. 59 11:20:12  wittaya  22  29 
 2413  ส่งรายงาน DHFไม้แก่น 25 ก.ค. 59 19:22:40  สัญญา  24  32 
 2411  รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่งแผน และแบบรายงานการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 59 25 ก.ค. 59 15:13:27  วนัสนันท์  23  32 
 2408  ตาโมกข์ส่ง DHF 1,2 มี.ค. - ก.ค. 59 ครับ ก่อนหน้านั้นส่งแล้วครับตอนรอบแรก 25 ก.ค. 59 14:51:48  ประสิทธิ์  20  27 
 2406  รพ.สต.ทุ่ม ส่ง DHF1,2 ตค.-กค.59 25 ก.ค. 59 14:10:08  วัชรินทร์  25  28 
 2404  รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนทิ ส่ง DHF 1,และ 2 เดือน เมษายน-กรกฏาคม 59 25 ก.ค. 59 13:36:16  วนัสนันท์  21  26 
 2233  ส่งรายงาน DHFไม้แก่น 9 มี.ค. 59 04:06:41  สัญญา  54  143