รายงาน dhf1/dhf2 (204)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3305  รพ.สต.กันตรวจ ส่งการเลือกพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก61 19 ก.พ. 61 13:37:58  ไพรวัลย์  25  59 
 3304  รพ.สต.กันตรวจ ส่งวิเคราะห์ไข้เลือดออก61 19 ก.พ. 61 13:36:38  ไพรวัลย์  23  50 
 3064  ส่งรายงาน dhf ไม้แก่น 15 ส.ค. 60 15:06:38  สัญญา  38  81 
 3037  ส่งรายงานdhfไมท้แก่น 4 ส.ค. 60 04:45:05  สัญญา  37  84 
 3034  ทุ่มส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60 3 ส.ค. 60 14:42:29  วัชรินทร์  39  80 
 3033  หนองอารีส่งiรายงาน DHF 1-2 3 ส.ค. 60 10:06:08  วิทยา   31  58 
 3031  ตาโมกข์ส่งรายงาน DHF 1,2 ปี60ครับ 2 ส.ค. 60 10:04:37  ประสิทธื์  35  57 
 2575  mactmcat 31 ต.ค. 59 16:06:44  rrrrjggu  58  111 
 2474  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงานสุ่ม BI รอบ 2/59 11 ส.ค. 59 11:39:42  ไพรวัลย์  87  115 
 2425  รพ.สต.กันตรวจ ส่งวิเคราะห์ไข้เลือดออก 59 30 ก.ค. 59 13:03:00  ไพรวัลย์  78  129 
 2424  รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งแผนประจำปี 59 29 ก.ค. 59 16:00:38  ไพรวัลย์  67  121 
 2421  รพ.สต.หนองอารี ส่งแผน DHF 59 ครับ 28 ก.ค. 59 11:22:24  witthaya  62  139 
 2419  รพ.สต.กันตรวจ ส่งแผนครับ 27 ก.ค. 59 17:49:18  ไพรวัลย์  53  81 
 2418  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน DHF 1/2 ครับ 26 ก.ค. 59 16:11:42  ไพรวัลย์  43  46 
 2417  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงาน DHF 1/2 ครับ 26 ก.ค. 59 16:03:42  ไพรวัลย์  36  41 
 2416  หนองอารีส่งรายงาน DHF1-2 26 ก.ค. 59 11:20:12  wittaya  36  45 
 2413  ส่งรายงาน DHFไม้แก่น 25 ก.ค. 59 19:22:40  สัญญา  38  50 
 2411  รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่งแผน และแบบรายงานการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 59 25 ก.ค. 59 15:13:27  วนัสนันท์  37  48 
 2408  ตาโมกข์ส่ง DHF 1,2 มี.ค. - ก.ค. 59 ครับ ก่อนหน้านั้นส่งแล้วครับตอนรอบแรก 25 ก.ค. 59 14:51:48  ประสิทธิ์  34  42 
 2406  รพ.สต.ทุ่ม ส่ง DHF1,2 ตค.-กค.59 25 ก.ค. 59 14:10:08  วัชรินทร์  39  43