วาระประชุมประจำเดือน (205)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 2975  แจ้งประชุมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 26 มิ.ย. 60 14:28:14  วรินญา 
 2972  ทะเบียน consult 21 มิ.ย. 60 21:11:54  สุมนา 
 2971  แผนการดูแลสุขภาพบุคลากรรพ.สต 21 มิ.ย. 60 20:54:09  สุมนา 
 2970  บันทึกของมีคม 21 มิ.ย. 60 18:41:50  สุมนา 
 2969  ทะเบียนอบรมเจ้าหน้าที่ 21 มิ.ย. 60 18:05:30  สุมนา 
 2968  คำสั่งงาน IC 20 มิ.ย. 60 13:17:55  สุมนา 
 2967  แบบบันทึกฉีดวัคซีน 20 มิ.ย. 60 13:15:40  สุมนา 
 2966  ส่งแนวทางงาน IC 20 มิ.ย. 60 10:48:11  สุมนา 
 2964  flow chart 16 มิ.ย. 60 15:31:39  ประเชิญ   12 
 2963   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน 15 มิ.ย. 60 15:03:22  วรินญา 
 2962  ส่งนวัตกรรมแต 14 มิ.ย. 60 13:15:47  สาวิตรี 
 2961  กำหนดการเยี่ยม DHSA 13 มิ.ย. 60 12:18:42  ประเชิญ 
 2960  หนังสือ เชิญ DHSA 12 มิ.ย. 60 14:11:05  ประเชิญ 
 2959  หนังสือ เชิญ DHSA 12 มิ.ย. 60 14:11:05  ประเชิญ 
 2958  หนังสือ เชิญ DHSA 12 มิ.ย. 60 14:11:05  ประเชิญ 
 2957  หนังสือ เชิญประชุมวิชาการ ระดับอำเภอ 12 มิ.ย. 60 14:09:16  ประเชิญ 
 2956  วาระงานส่งเสริมเดือนมิถุนายน ๖๐ 12 มิ.ย. 60 12:07:49  สุดาวรรณ  11  10 
 2955  วาระประชุมคร.มิย60 12 มิ.ย. 60 11:27:37  205 
 2954  รายงานการประชุมเดือน พ.ค 60 11 มิ.ย. 60 19:01:14  011  12 
 2953  ระเบียบวาระการประชุมเดือนมิย 60 (งานบริหารทั่วไป) 11 มิ.ย. 60 19:00:02  011  15  12