วาระประชุมประจำเดือน (205)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 507  โครงการ 100 ปี กันตรวจ ใหม่ 21 ม.ค. 62 12:12:13  ไพรวัลย์ 
 505  โครงการ100ปี 21 ม.ค. 62 11:49:13  01206 
 484  แผนเงินบำรุง 16 ม.ค. 62 10:10:43  เอกลักษณ์ 
 483  แผนเงินบำรุง 16 ม.ค. 62 10:09:18  เอกลักษณ์ พิมสอน 
 396  แผนบริหารเงินบำรุง 18 ธ.ค. 61 10:20:41  บุศราทิพย์  16  20 
 395  โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ทุ่ม 18 ธ.ค. 61 10:18:05  บุศราทิพย์  16 
 394  โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ทุ่ม 18 ธ.ค. 61 10:18:05  บุศราทิพย์  13 
 392  รพ.สต.ทุ่มแผนโครงการ 100 ปี 17 ธ.ค. 61 15:17:00  นาตยา  13 
 391  แผน 100 ปี 17 ธ.ค. 61 14:53:06  นาตยา  11 
 377  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม2561 12 ธ.ค. 61 12:17:12  วรินญา  12 
 373  วาระประชุมครธค61 12 ธ.ค. 61 07:13:29  205  13 
 349  จัดจ้างนำเต้น 4 ธ.ค. 61 14:05:10  บุศราทิพย์  17 
 348  โครงการบ้านทุ่ม100ปีให้กันตรวจ 4 ธ.ค. 61 14:01:47  บุศราทิพย์  16 
 328  ขออนุมัติจ้างเหมาออกกำลังกาย 29 พ.ย. 61 14:11:10  วรินญา  10  23 
 327  งานกันตรวจ 29 พ.ย. 61 08:49:28  วรินญา  10  17 
 315  แผนออกกำลังกายบ้านกันตรวจ 26 พ.ย. 61 10:07:46  ชัยธวัช  16  23 
 311  ๐T 23 พ.ย. 61 11:49:39  ๐๑  10  18 
 296  ออกกำลังกาย100ปี 20 พ.ย. 61 15:35:47  วรินญา  14 
 295  ออกกำลังกาย100ปี 20 พ.ย. 61 15:34:53  วรินญา  13 
 294  โครงการออกกำลังกาย100 ปี 20 พ.ย. 61 15:24:54  วรินญา  14