วาระประชุมประจำเดือน (205)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3071  ส่งแผนกำลังคน 18 ส.ค. 60 14:57:38  เอกลักษณ์ พิมสอน 
 3069  งานยุทธศาตร์ 18 ส.ค. 60 13:57:01  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 
 3067  ส่งแผนกำลังคนหนองอารี 16 ส.ค. 60 14:11:09  นอร01 
 3066  แผนพัฒนากำลังคน 16 ส.ค. 60 13:48:32  ประเชิญ  12 
 3062  บก111 12 ส.ค. 60 06:04:17  ทวีตืยา 
 3061  เดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 60 18:13:54  ทวีติยา 
 3060  บก.111 11 ส.ค. 60 18:11:39  ทวีติยา 
 3055  วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 10 ส.ค. 60 09:38:23  วรินญา 
 3047  วาระประชุมประกันครสค60 7 ส.ค. 60 13:59:32  205 
 3044  วาระการประชุมเดือนสิงหาคม DHS/FCT/PCA 7 ส.ค. 60 12:44:46  ประเชิญ 
 3043  วาระงานส่งเสริมเดือนสิงหาคม ๖๐ 7 ส.ค. 60 12:02:50  สุดาวรรณ 
 3016  คำสั่ง จังหวัด หน้าแรก 17 ก.ค. 60 14:27:56  ประเชิญ  10 
 3009  คำสั่งจังหวัด ศรีสะเกษ 14 ก.ค. 60 10:00:32  ประเชิญ 
 3008  คำสั่งอำไพรบึง_DHB 13 ก.ค. 60 10:28:01  ประเชิญ  14  13 
 3002  Pregnancy teenage 10 ก.ค. 60 15:41:03  ประเชิญ  11  13 
 2995  วาระงารส่งเสริมเดือนก.ค.60 7 ก.ค. 60 10:44:14  สุดาวรรณ  14  13 
 2994  วาระประชุมครกค60 6 ก.ค. 60 21:06:36  205  11  12 
 2987  จัดตั้ง PCC 29 มิ.ย. 60 15:40:53  ประเชิญ 
 2982  ขอส่งรายชื่อ จนท.รพ.ไพรบึง 27 มิ.ย. 60 14:46:06  จุฑารัตน์ 
 2981  ส่งรายชื่อ จนท รพ.ไพรบึง 27 มิ.ย. 60 14:40:55  จุฑารัตน์   17  12