วาระประชุมประจำเดือน (205)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3426  คำสั่ง DHSA แก้ไข 24 เม.ย. 61 10:20:33  prachern 
 3422  ประชุมวิชาการสุขภาพเขต 10 23 เม.ย. 61 09:47:39  prachern 
 3417  7777777777777777777 19 เม.ย. 61 15:25:21  วรินญา 
 3416  666666666666666666666666666 19 เม.ย. 61 15:24:42  วรินญา 
 3415  555555555555555555555555555 19 เม.ย. 61 15:23:55  วรินญา 
 3414  รายงาน PMQA 18 เม.ย. 61 10:18:10  prachern 
 3413  สรุปผลการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่1/2561 17 เม.ย. 61 15:01:42  วรินญา 
 3411  ร่าง เวชระเบียน 17 เม.ย. 61 13:26:10  prachern 
 3410  ร่างหนังสือ สมัคร LTC 17 เม.ย. 61 11:23:09  prachern  10 
 3393  รายละเอียด PCC 2 เม.ย. 61 13:17:57  prachern  10  17 
 3391  การจัดทำแผน PCC 2 เม.ย. 61 12:38:15  prachern  11  18 
 3390  ร่าง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ปรับปรุงล่าสุด 2 เม.ย. 61 10:28:40  prachern  10  19 
 3386  ร่าง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ 30 มี.ค. 61 15:15:27  prachern  10  15 
 3383  รายงานการประชุม พชอ 30 มี.ค. 61 10:00:06  prachern  12  16 
 3382  วาระการประชุม เดือนเมษายน ๒๕๖๑ งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 29 มี.ค. 61 15:37:58  prachern  10 
 3375  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ 2561 22 มี.ค. 61 10:52:07  วรินญา  12  16 
 3362  ส่งรายการ การประเมินตนเอง การพัฒนาคุณภาพ 18 มี.ค. 61 15:35:35  สุมนา ในทอง  11  17 
 3351  ลงทะเบียน 13 มี.ค. 61 13:19:46  prachern  12  20 
 3350  วาระการประชุม รพ.สต.ติดดาว 13 มี.ค. 61 12:14:33  prachern  20  27 
 3340  เชิญประชุม รพ.สต.ติดดาว 12 มี.ค. 61 15:53:44  prachern  14  24