วาระประชุมประจำเดือน (205)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3143  ตารางประชุม DHB 12 ต.ค. 60 09:56:43  ประเชิญ 
 3129  หนังสือ เชิญ DHB 5 ต.ค. 60 14:54:02  ประเชิญ 
 3128  หนังสือ เชิญอบรม JHCIS 5 ต.ค. 60 14:28:28  ประเชิญ 
 3125  วาระประชุมครตค60 3 ต.ค. 60 14:57:12  205 
 3122  วาระงานส่งเสริมเดือนตุลา 2 ต.ค. 60 14:02:15  สุดาวรรณ  12  11 
 3115  ทดสอบความชำนาญ Lab 28 ก.ย. 60 10:14:04  ประเชิญ 
 3111  เบี้ยเลี้ยงไปอุดรผอ.สะอาด 27 ก.ย. 60 14:55:10  ชนม์ปภา 
 3103  รับรองเงินเดือน 15 ก.ย. 60 08:45:56  วรินญา 
 3102  ขออนุมัติไปราชการ 13 ก.ย. 60 14:25:42  วรินญา 
 3083  ส่งสัญาจ้างให้ตาโมกข์แก้ไขให้แล้ว 30 ส.ค. 60 11:45:29  วรินญา  12  19 
 3081  โครงการบ้านทุ่ม 30 ส.ค. 60 09:19:11  บุศราทิพย์  21  13 
 3078  รายชื่อเจ้าที่ในสังกัด สสอ 24 ส.ค. 60 14:28:19  วรินญา  12  17 
 3075  แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 22 ส.ค. 60 11:53:22  วรินญา  17  21 
 3074  สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 22 ส.ค. 60 11:49:41  วรินญา  13  16 
 3071  ส่งแผนกำลังคน 18 ส.ค. 60 14:57:38  เอกลักษณ์ พิมสอน  14 
 3069  งานยุทธศาตร์ 18 ส.ค. 60 13:57:01  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม  12  12 
 3067  ส่งแผนกำลังคนหนองอารี 16 ส.ค. 60 14:11:09  นอร01  13  10 
 3066  แผนพัฒนากำลังคน 16 ส.ค. 60 13:48:32  ประเชิญ  19  10 
 3062  บก111 12 ส.ค. 60 06:04:17  ทวีตืยา  17  11 
 3061  เดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 60 18:13:54  ทวีติยา  10