งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 2827  ตัวอย่างการเขียน โครงการเสนอ กองทุนสุขภาพตำบล_ปกรณ์ 22 มี.ค. 60 10:07:30  ประเชิญ  39  52 
 2819  รายชื่อ เขียนโครงการ สปสช 15 มี.ค. 60 12:23:49  ประเชิญ  23  50 
 2817  ผลการ Ranking รพ.สต. รอบที่ ๑ 15 มี.ค. 60 10:20:50  ประเชิญ  58  76 
 2792  ตัวอย่างการเขียน โครงการเสนอ กองทุนสุขภาพตำบล 7 มี.ค. 60 15:42:36  ประเชิญ  43  64 
 2786  แนวทางการประเมิน ระบบสุขภาพอำเภอ 7 มี.ค. 60 11:51:28  ประเชิญ  21  50 
 2756  แบบฟอร์ม สรุปคะแนนประเมิน รพ.สต.ติดดาว ๕ หมวด 17 ก.พ. 60 11:23:04  ประเชิญ  38  47 
 2752  แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว (NEW) + Core Value 16 ก.พ. 60 10:29:36  ประเชิญ  43  44 
 2751  แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว (NEW) + Core Value 16 ก.พ. 60 10:29:36  ประเชิญ  23  37 
 2717  ขอให้ส่งชื่อผู้รับผิดชอบงานรพ.สต 3 ก.พ. 60 15:37:20  013  46  71 
 2716  เกณฑ์แรงกิ้งสสจ.1/60 3 ก.พ. 60 15:34:27  013  150  95 
 2561  โครงการให้ผอ. 20 ต.ค. 59 10:36:56  อุไรวรรณ  74  64 
 2560  โครงการให้ผอ. 20 ต.ค. 59 10:35:54  อุไรวรรณ  322  43 
 2528  รายการงบค่าเสื่อมคงเหลือปี58 29 ก.ย. 59 10:07:09  013  55  42 
 2032  รายชื่อบรมนักบริบาลครอบครัว 18 พ.ย. 58 10:44:29  สุมนา  107  240 
 2031  หนังสือเชิญวิทยากร อ.ธงชัย 10 พ.ย. 58 14:24:07  013  126  256 
 1987  วรินญาส่งรายชื่อผู้ป่วยติดเตียง บ้านไม้แก่น 13 ต.ค. 58 11:49:57  วรินญา  109  218 
 1874  ให้กรอกข้อมูลทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่10 13 ส.ค. 58 10:37:03  ประเชิญ  138  327 
 1574  กันตรวจ ส่ง FCT 2 มี.ค. 58 10:02:21  supanan  116  313 
 1573  ตาโมกข์ส่งข้อมูล FCT 1 มี.ค. 58 22:49:32  สุพัส  107  146 
 1571  ทุ่มส่งข้อมูล FCT 1 มี.ค. 58 20:57:39  นาตยา  75  131