งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3408  การตรวจสอบเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก 10 เม.ย. 61 16:07:12  prachern  14 
 3371  team ranking2 20 มี.ค. 61 12:36:58  prachern  10  23 
 3370  Ranking1 20 มี.ค. 61 12:33:53  prachern  12  24 
 3368  ส่วนขาด แนวทางแก้ไข ติดดาว ไม้แก่น 20 มี.ค. 61 08:06:39  สุมนา  12  17 
 3367  ส่งแบบคะแนน ติดดาว ไม้แก่น 20 มี.ค. 61 08:05:19  สุมนา  10  18 
 3366  ส่งรพ.สต.ติดาว profile 20 มี.ค. 61 08:04:12  สุมนา 
 3361  กรอกตะแนน รพ.สต.ติดดาว 16 มี.ค. 61 16:09:57  prachern  11 
 3360  1 page 16 มี.ค. 61 12:45:35  prachern  10 
 3359  PMAQ mode5 16 มี.ค. 61 12:27:41  prachern  10 
 3358  PMAQ mode1 16 มี.ค. 61 11:36:36  prachern  10 
 3357  รายงานการประชุม พชอ 15 มี.ค. 61 13:13:12  prachern  10  14 
 3356  รพ.สต.ติดดาว 13 มี.ค. 61 15:59:54  prachern  18  29 
 3334  สถานการ์ elderly 7 มี.ค. 61 15:01:09  prachern  21 
 3331  หนังสือเชิญประชุม LTC 6 มี.ค. 61 12:33:43  prachern  12  25 
 3329  โครงการ DHS 6 มี.ค. 61 10:35:33  prachern  13  27 
 3327  แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว Excel 5 มี.ค. 61 15:21:16  prachern  18  32 
 3318  หนังสือ Ranking 28 ก.พ. 61 16:15:24  prachern  14  24 
 3317  เกณฑ์การประเมิน จัดลำดับ รพ.สต. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 28 ก.พ. 61 15:52:55  prachern  57  104 
 3029  เกณฑ์ Ranking รอบที่ ๒ 31 ก.ค. 60 08:39:34  ประเชิญ   170  134 
 3012  เกณฑ์ Ranking 2560 17 ก.ค. 60 09:50:12  ประเชิญ  64  82