คุ้มครองผู้บริโภค(014)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 2973  รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า 23 มิ.ย. 60 08:38:14  ไพรวัลย์ 
 2914  รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า พ.ค.60 29 พ.ค. 60 10:00:55  วิทยา 
 2912  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ ส่ง รง.ปลอดเหล้า 28 พ.ค. 60 11:22:01  ปิยะภรณ์ 
 2906  รพ.สต.ไม้แก่น ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า พค.60 23 พ.ค. 60 10:11:56  รพ.สต.ไม้แก่น 
 2905  รพ.สต.ทุ่มส่งรายงาน พ.ค.60 23 พ.ค. 60 09:30:56  วัชรินทร์  10 
 2904  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า พ.ค..60 23 พ.ค. 60 09:07:34  ไพรวัลย์  10 
 2895  รพสต พะแวะส่งรายงานเกลือ ไอโอดีน 9 พ.ค. 60 08:17:59  พินิต  14 
 2872  รพ.สต.ปราสาทเยอส่งรายงานบุญปลอดเหล้า เมษายน60 2 พ.ค. 60 14:20:47  สุพัส  10  19 
 2867  รพ.สต.ทุ่มส่งรายงานบุญปลอดเหล้า เม.ย.60 25 เม.ย. 60 11:32:01  วัชรินทร์  14  24 
 2866  รพ.สต.ไม้แก่นส่งรายงานบุญปลอดเหล้า เม.ย.60 25 เม.ย. 60 10:34:41  รพ.สต.ไม้แก่น  22 
 2862  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า เม.ย.60 24 เม.ย. 60 09:59:33  ไพรวัลย์  10  24 
 2861  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ ส่ง รง.ปลอดเหล้า 20 เม.ย. 60 22:23:59  ปิยะภรณ์  12  21 
 2857  หนองอารีส่งรายงานปลอดเหล้า เมย. 60 18 เม.ย. 60 10:45:04  ธนันท์ณภัส  10  17 
 2841  รพ.สต.ไม้แก่น ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า มีค.๖๐ 5 เม.ย. 60 18:22:32  นงค์เยาว์  14  32 
 2832  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า มี.ค.60 27 มี.ค. 60 08:31:12  ไพรวัลย์  12  24 
 2826  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ ส่ง รง.ปลอดเหล้า 21 มี.ค. 60 15:57:59  ปิยะภรณ์  15  31 
 2807  รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงานปลอดเหล้า กพ.60 13 มี.ค. 60 09:33:36  นงค์เยาว์  16  35 
 2793  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ ส่ง รง.ปลอดเหล้า 8 มี.ค. 60 14:08:08  ปิยะภรณ์  16  39 
 2746  รพ.สต.บ้านหนองอารี ส่งรายงานปลอดเหล้า ตค ถึง กพ. 14 ก.พ. 60 14:43:09  ธนันท์ณภัส  20  42 
 2742  ปราสาทเยอส่งงานบุญปลอดเหล้า มค 2559 10 ก.พ. 60 08:47:59  สุพัส  20  37