คุ้มครองผู้บริโภค(014)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3294  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนมกราคม ๖๑ 10 ก.พ. 61 15:03:29  ปิยะภรณ์ 
 3292  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนธันวาคม๖๐ 10 ก.พ. 61 14:53:11  ปิยะภรณ์ 
 3201  รพสต.พะแวะส่งงานบุญปลอดเหล้า 12 ธ.ค. 60 15:20:10  พะแวะ  14 
 3188  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือน พฤศจิกายน ๖๐ 22 พ.ย. 60 15:32:20  ปิยะภรณ์  12  20 
 3163  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนตุลาคม ๖๐ 7 พ.ย. 60 20:56:28  ปิยะภรณ์  11  21 
 3142  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนกันยายน 2560 10 ต.ค. 60 18:41:01  ปิยะภรณ์  13  27 
 3121  หนองอารีรส่งงานบุญ 2 ต.ค. 60 11:59:27  ธนันท์ณภัส  10  24 
 3085  รพ.สต.ไม้แก่น ส่งรายงานงานบุญปลอดเหล้าสิงหาคม 2560 30 ส.ค. 60 12:01:27  เมธี สรรพศรี  17  30 
 3082  รพสต.พะแวะส่งงานบุญปลอดเหล้า 30 ส.ค. 60 10:19:09  พินิต  15  28 
 3073  งานคบส 22 ส.ค. 60 11:38:44  พินิต  22  34 
 3072  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือน สิงหาคม ๖๐ 21 ส.ค. 60 07:00:24  ปิยะภรณ์  15  21 
 3070  งานบุญปลอดเหล้า 18 ส.ค. 60 14:29:08  พินิต  13  23 
 3035  รพ.สต.ไม้แก่นส่ง รายงานบุญปลอดเหล้า กค.60 3 ส.ค. 60 16:46:17  ไม้แก่น  20  19 
 3024  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือน กรกฎาคม ๖๐ 19 ก.ค. 60 18:04:13  ปิยะภรณ์  20  25 
 3020  หนองอารี ส่งปลอดเหล้า มิย 60 19 ก.ค. 60 10:16:21  วิทยา  19  26 
 3019  ปสย.ส่งงานบุญปลอดเหล้า มิ.ย 60 19 ก.ค. 60 08:44:34  สุพัส  18  21 
 3018  ปสย.ส่งงานบุญปลอดเหล้า พค 60 19 ก.ค. 60 08:43:51  สุพัส  15  19 
 3015  พะแวะส่งรายงานบุญปลอดเหล้า 17 ก.ค. 60 13:08:45  พินิต  18  22 
 3014  รพ.สต.ทุ่มส่งรายงาน[บุญปลอดเหล้า 17 ก.ค. 60 11:54:01  วัชรินทร์  17  18 
 3013  รพ.สต.ทุ่มส่งรายงาน[บุญปลอดเหล้า 17 ก.ค. 60 11:50:28  วัชรินทร์  18