คุ้มครองผู้บริโภค(014)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3428  รพสต.พะแวะส่งงานบุญปลอดเหล้า เมย.61 25 เม.ย. 61 17:23:15  นงค์เยาว์ 
 3427  พะแวะ รง.บุญปลอดเหล้า มีค 61 25 เม.ย. 61 17:22:26  นงค์เยาว์ 
 3364  รพ.สต.บ้านไม้แก่นส่งรายงานงานบุญปลอดเหล้า 18 มี.ค. 61 15:51:41  เมธี สรรพศรี  21 
 3321  พะแวะ รง.บุญปลอดเหล้า กพ 61 2 มี.ค. 61 09:51:43  นงค์เยาว์  14  37 
 3320  พะแวะ รง.บุญปลอดเหล้า มค 61 2 มี.ค. 61 09:50:11  นงค์เยาว์  15  37 
 3319  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 1 มี.ค. 61 15:04:22  ปิยะภรณ์  14  36 
 3294  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนมกราคม ๖๑ 10 ก.พ. 61 15:03:29  ปิยะภรณ์  15  42 
 3292  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนธันวาคม๖๐ 10 ก.พ. 61 14:53:11  ปิยะภรณ์  13  30 
 3201  รพสต.พะแวะส่งงานบุญปลอดเหล้า 12 ธ.ค. 60 15:20:10  พะแวะ  17  28 
 3188  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือน พฤศจิกายน ๖๐ 22 พ.ย. 60 15:32:20  ปิยะภรณ์  22  38 
 3163  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนตุลาคม ๖๐ 7 พ.ย. 60 20:56:28  ปิยะภรณ์  22  38 
 3142  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือนกันยายน 2560 10 ต.ค. 60 18:41:01  ปิยะภรณ์  24  41 
 3121  หนองอารีรส่งงานบุญ 2 ต.ค. 60 11:59:27  ธนันท์ณภัส  22  38 
 3085  รพ.สต.ไม้แก่น ส่งรายงานงานบุญปลอดเหล้าสิงหาคม 2560 30 ส.ค. 60 12:01:27  เมธี สรรพศรี  28  44 
 3082  รพสต.พะแวะส่งงานบุญปลอดเหล้า 30 ส.ค. 60 10:19:09  พินิต  26  42 
 3073  งานคบส 22 ส.ค. 60 11:38:44  พินิต  34  49 
 3072  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือน สิงหาคม ๖๐ 21 ส.ค. 60 07:00:24  ปิยะภรณ์  24  35 
 3070  งานบุญปลอดเหล้า 18 ส.ค. 60 14:29:08  พินิต  22  37 
 3035  รพ.สต.ไม้แก่นส่ง รายงานบุญปลอดเหล้า กค.60 3 ส.ค. 60 16:46:17  ไม้แก่น  32  34 
 3024  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือน กรกฎาคม ๖๐ 19 ก.ค. 60 18:04:13  ปิยะภรณ์  32  38