คุ้มครองผู้บริโภค(014)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3070  งานบุญปลอดเหล้า 18 ส.ค. 60 14:29:08  พินิต 
 3035  รพ.สต.ไม้แก่นส่ง รายงานบุญปลอดเหล้า กค.60 3 ส.ค. 60 16:46:17  ไม้แก่น 
 3024  รพ.สต.บ้านตาโมกข์ ส่งงานบุญปลอดเหล้าเดือน กรกฎาคม ๖๐ 19 ก.ค. 60 18:04:13  ปิยะภรณ์  10 
 3020  หนองอารี ส่งปลอดเหล้า มิย 60 19 ก.ค. 60 10:16:21  วิทยา  11 
 3019  ปสย.ส่งงานบุญปลอดเหล้า มิ.ย 60 19 ก.ค. 60 08:44:34  สุพัส 
 3018  ปสย.ส่งงานบุญปลอดเหล้า พค 60 19 ก.ค. 60 08:43:51  สุพัส 
 3015  พะแวะส่งรายงานบุญปลอดเหล้า 17 ก.ค. 60 13:08:45  พินิต  10 
 3014  รพ.สต.ทุ่มส่งรายงาน[บุญปลอดเหล้า 17 ก.ค. 60 11:54:01  วัชรินทร์ 
 3013  รพ.สต.ทุ่มส่งรายงาน[บุญปลอดเหล้า 17 ก.ค. 60 11:50:28  วัชรินทร์ 
 2980  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ ส่ง รง.ปลอดเหล้า 27 มิ.ย. 60 14:34:10  ปิยะภรณ์  11  16 
 2977  รพ.สต.ไม้แก่น ส่งรายงานปลอดเหล้า มิย.60 26 มิ.ย. 60 16:54:33  รพ.สต.ไม้แก่น  11 
 2973  รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า 23 มิ.ย. 60 08:38:14  ไพรวัลย์  16 
 2914  รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า พ.ค.60 29 พ.ค. 60 10:00:55  วิทยา  10  17 
 2912  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ ส่ง รง.ปลอดเหล้า 28 พ.ค. 60 11:22:01  ปิยะภรณ์  12  20 
 2906  รพ.สต.ไม้แก่น ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า พค.60 23 พ.ค. 60 10:11:56  รพ.สต.ไม้แก่น  10  17 
 2905  รพ.สต.ทุ่มส่งรายงาน พ.ค.60 23 พ.ค. 60 09:30:56  วัชรินทร์  11  20 
 2904  รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า พ.ค..60 23 พ.ค. 60 09:07:34  ไพรวัลย์  16 
 2895  รพสต พะแวะส่งรายงานเกลือ ไอโอดีน 9 พ.ค. 60 08:17:59  พินิต  12  19 
 2872  รพ.สต.ปราสาทเยอส่งรายงานบุญปลอดเหล้า เมษายน60 2 พ.ค. 60 14:20:47  สุพัส  17  27 
 2867  รพ.สต.ทุ่มส่งรายงานบุญปลอดเหล้า เม.ย.60 25 เม.ย. 60 11:32:01  วัชรินทร์  19  30