สร้างสุขภาพ(016)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 2986  จำนวนนักเรียนปสย ปี 60 29 มิ.ย. 60 14:01:46  อุไรวรรณ  13 
 2900  ส่งรายงานการประชุมแม่และเด็กปี2560 18 พ.ค. 60 13:50:59  ศนิชา  31  31 
 2899  วรินญาส่งการสแกน 18 พ.ค. 60 10:54:48  วรินญา  14  24 
 2734  ใบตรวจเลือดANCปรับปรุงปี60 9 ก.พ. 60 12:12:56  ศนิชา  47  78 
 2695  ส่งงานบุญปลอดเหล้า มค. 60 หนองอารี 25 ม.ค. 60 10:39:09  หนองอารี  26  60 
 2608  แบบฟอร์มโครงการบุหรี่ 15 พ.ย. 59 10:31:48  สุดาวรรณ  68  126 
 2580  ไฟล์ให้พี่แอ้ว 1 พ.ย. 59 16:45:12  สุดาวรรณ  35  72 
 2578  กันตรวจ ส่งรง.MCATT 2 1 พ.ย. 59 14:39:08  สุริชัย  30  63 
 2479  รพสต พะแวะ ส่งรายงานเด็ก 12 ส.ค. 59 07:01:49  nim  65  76 
 2478  รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานรวมวัยเรียน(ฟอร์มล่าสุด) 11 ส.ค. 59 13:57:48  ธนันท์ณภัส  63  72 
 2476  ตม.ส่งสถานการณ์ วัยเรียน 11 ส.ค. 59 13:46:03  ตม.ส่งสถานการณ์ วัยเรียน   54  64 
 2473  ไม้แก่น ส่งรายงานสถานการณ์วัยเรียน 11 ส.ค. 59 10:47:39  สุมนา  25  58 
 2472  ไม้แก่น ส่งรายงาน pap breast 11 ส.ค. 59 10:19:31  สุมนา  66  67 
 2471  รายงานสถานการณ์วัยเรียน 10 ส.ค. 59 17:33:43  นาตยา  50  48 
 2470  รพสต.ปสยส่งรายงานเด็กอ้วน 10 ส.ค. 59 12:28:09  อุไรวรรณ  34  46 
 2468  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ ส่งผลการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย 10 ส.ค. 59 11:37:35  ปิยะภรณ์  57  40 
 2467  รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่งรายงานบุหรี่ สุรา ค่ะ 10 ส.ค. 59 11:04:14  สุพัส  16  43 
 2466  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ผู้บำบัดติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 10 ส.ค. 59 10:54:32  ปิยะภรณ์  19  45 
 2465  แบบรายงานสถานการณ์วัยเรียน 10 ส.ค. 59 09:54:29  สุดาวรรณ  28  47 
 2464  ทุ่มส่งรง.มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 9 ส.ค. 59 16:17:43  นาตยา  53  48