สร้างสุขภาพ(016)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3165  ทุ่ม ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม 9 พ.ย. 60 10:28:57  วัชรินทร์ 
 3160  กันตรวจ ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม 7 พ.ย. 60 11:44:39  สุริชัย  11  14 
 3154  รายชื่อเด็กประเมินพัฒนาการ เดือน ตค.60-พย.60 6 พ.ย. 60 14:08:40  ศนิชา  10 
 3079  แบบรายงานวัยเรียนปสย. 24 ส.ค. 60 14:45:37  รพ.สต บ้านปราสาทเยอเหนือ  15  27 
 3076  แบบรายงานวัยเรียนวัยรุ่น 23 ส.ค. 60 09:46:42  สุดาวรรณ  22  36 
 2986  จำนวนนักเรียนปสย ปี 60 29 มิ.ย. 60 14:01:46  อุไรวรรณ  20  29 
 2900  ส่งรายงานการประชุมแม่และเด็กปี2560 18 พ.ค. 60 13:50:59  ศนิชา  46  54 
 2899  วรินญาส่งการสแกน 18 พ.ค. 60 10:54:48  วรินญา  29  47 
 2734  ใบตรวจเลือดANCปรับปรุงปี60 9 ก.พ. 60 12:12:56  ศนิชา  67  93 
 2695  ส่งงานบุญปลอดเหล้า มค. 60 หนองอารี 25 ม.ค. 60 10:39:09  หนองอารี  36  75 
 2608  แบบฟอร์มโครงการบุหรี่ 15 พ.ย. 59 10:31:48  สุดาวรรณ  77  167 
 2580  ไฟล์ให้พี่แอ้ว 1 พ.ย. 59 16:45:12  สุดาวรรณ  42  84 
 2578  กันตรวจ ส่งรง.MCATT 2 1 พ.ย. 59 14:39:08  สุริชัย  37  74 
 2479  รพสต พะแวะ ส่งรายงานเด็ก 12 ส.ค. 59 07:01:49  nim  75  87 
 2478  รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานรวมวัยเรียน(ฟอร์มล่าสุด) 11 ส.ค. 59 13:57:48  ธนันท์ณภัส  70  81 
 2476  ตม.ส่งสถานการณ์ วัยเรียน 11 ส.ค. 59 13:46:03  ตม.ส่งสถานการณ์ วัยเรียน   61  73 
 2473  ไม้แก่น ส่งรายงานสถานการณ์วัยเรียน 11 ส.ค. 59 10:47:39  สุมนา  33  66 
 2472  ไม้แก่น ส่งรายงาน pap breast 11 ส.ค. 59 10:19:31  สุมนา  71  75 
 2471  รายงานสถานการณ์วัยเรียน 10 ส.ค. 59 17:33:43  นาตยา  58  53 
 2470  รพสต.ปสยส่งรายงานเด็กอ้วน 10 ส.ค. 59 12:28:09  อุไรวรรณ  38  51