สร้างสุขภาพ(016)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3374  กันตรวจ ส่งผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 21 มี.ค. 61 19:29:53  สุริชัย  19  23 
 3204  รายงานการประชุมMCH 1/2561 19 ธ.ค. 60 19:45:21  ศนิชา แซ่อึ้ง  26  51 
 3165  ทุ่ม ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม 9 พ.ย. 60 10:28:57  วัชรินทร์  24  58 
 3160  กันตรวจ ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม 7 พ.ย. 60 11:44:39  สุริชัย  31  63 
 3154  รายชื่อเด็กประเมินพัฒนาการ เดือน ตค.60-พย.60 6 พ.ย. 60 14:08:40  ศนิชา  25  60 
 3079  แบบรายงานวัยเรียนปสย. 24 ส.ค. 60 14:45:37  รพ.สต บ้านปราสาทเยอเหนือ  29  68 
 3076  แบบรายงานวัยเรียนวัยรุ่น 23 ส.ค. 60 09:46:42  สุดาวรรณ  38  59 
 2986  จำนวนนักเรียนปสย ปี 60 29 มิ.ย. 60 14:01:46  อุไรวรรณ  37  49 
 2900  ส่งรายงานการประชุมแม่และเด็กปี2560 18 พ.ค. 60 13:50:59  ศนิชา  70  76 
 2899  วรินญาส่งการสแกน 18 พ.ค. 60 10:54:48  วรินญา  46  68 
 2734  ใบตรวจเลือดANCปรับปรุงปี60 9 ก.พ. 60 12:12:56  ศนิชา  89  117 
 2695  ส่งงานบุญปลอดเหล้า มค. 60 หนองอารี 25 ม.ค. 60 10:39:09  หนองอารี  51  94 
 2608  แบบฟอร์มโครงการบุหรี่ 15 พ.ย. 59 10:31:48  สุดาวรรณ  94  203 
 2580  ไฟล์ให้พี่แอ้ว 1 พ.ย. 59 16:45:12  สุดาวรรณ  57  106 
 2578  กันตรวจ ส่งรง.MCATT 2 1 พ.ย. 59 14:39:08  สุริชัย  49  91 
 2479  รพสต พะแวะ ส่งรายงานเด็ก 12 ส.ค. 59 07:01:49  nim  90  107 
 2478  รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานรวมวัยเรียน(ฟอร์มล่าสุด) 11 ส.ค. 59 13:57:48  ธนันท์ณภัส  83  100 
 2476  ตม.ส่งสถานการณ์ วัยเรียน 11 ส.ค. 59 13:46:03  ตม.ส่งสถานการณ์ วัยเรียน   77  90 
 2473  ไม้แก่น ส่งรายงานสถานการณ์วัยเรียน 11 ส.ค. 59 10:47:39  สุมนา  46  85 
 2472  ไม้แก่น ส่งรายงาน pap breast 11 ส.ค. 59 10:19:31  สุมนา  86  95