สร้างสุขภาพ(016)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3528  กันตรวจ ส่งข้อมูล LTC1 21 พ.ค. 61 11:44:08  สุริชัย 
 3517  กันตรวจ ส่งข้อมูลเพิ่มเติมติดบ้านติดเตียง 61 16 พ.ค. 61 18:57:39  สุริชัย  10 
 3374  กันตรวจ ส่งผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 21 มี.ค. 61 19:29:53  สุริชัย  24  35 
 3204  รายงานการประชุมMCH 1/2561 19 ธ.ค. 60 19:45:21  ศนิชา แซ่อึ้ง  35  68 
 3165  ทุ่ม ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม 9 พ.ย. 60 10:28:57  วัชรินทร์  33  76 
 3160  กันตรวจ ส่งข้อมูลผู้ป่วยเปราะบางทางสังคม 7 พ.ย. 60 11:44:39  สุริชัย  38  82 
 3154  รายชื่อเด็กประเมินพัฒนาการ เดือน ตค.60-พย.60 6 พ.ย. 60 14:08:40  ศนิชา  34  79 
 3079  แบบรายงานวัยเรียนปสย. 24 ส.ค. 60 14:45:37  รพ.สต บ้านปราสาทเยอเหนือ  36  85 
 3076  แบบรายงานวัยเรียนวัยรุ่น 23 ส.ค. 60 09:46:42  สุดาวรรณ  43  72 
 2986  จำนวนนักเรียนปสย ปี 60 29 มิ.ย. 60 14:01:46  อุไรวรรณ  41  59 
 2900  ส่งรายงานการประชุมแม่และเด็กปี2560 18 พ.ค. 60 13:50:59  ศนิชา  84  92 
 2899  วรินญาส่งการสแกน 18 พ.ค. 60 10:54:48  วรินญา  54  79 
 2734  ใบตรวจเลือดANCปรับปรุงปี60 9 ก.พ. 60 12:12:56  ศนิชา  108  129 
 2695  ส่งงานบุญปลอดเหล้า มค. 60 หนองอารี 25 ม.ค. 60 10:39:09  หนองอารี  60  103 
 2608  แบบฟอร์มโครงการบุหรี่ 15 พ.ย. 59 10:31:48  สุดาวรรณ  102  213 
 2580  ไฟล์ให้พี่แอ้ว 1 พ.ย. 59 16:45:12  สุดาวรรณ  61  109 
 2578  กันตรวจ ส่งรง.MCATT 2 1 พ.ย. 59 14:39:08  สุริชัย  54  94 
 2479  รพสต พะแวะ ส่งรายงานเด็ก 12 ส.ค. 59 07:01:49  nim  96  114 
 2478  รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานรวมวัยเรียน(ฟอร์มล่าสุด) 11 ส.ค. 59 13:57:48  ธนันท์ณภัส  89  105 
 2476  ตม.ส่งสถานการณ์ วัยเรียน 11 ส.ค. 59 13:46:03  ตม.ส่งสถานการณ์ วัยเรียน   81  95