ทันตสาธารณสุข(019)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 3010   ตาโมกข์ ส่งงานทันต 14 ก.ค. 60 14:07:22  แบบรายงานแผนและการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพช่องปากและโภชนาการโดยกลไก  
 1817  แผนการปฎิบัติงานทันตกรรม ปรับปรุง 17 ก.ค. 58 15:55:15  ชนม์ปภา ราชสมบัติ  115  273 
 1814  แผนการปฎิบัติงานทันตกรรมรพ.สตหนองอารีและรพ.สตปราสาทเยอ 15 ก.ค. 58 10:23:41  นางสาวชนม์ปภา ราชสมบัติ  143  323 
 1063  ปสย.ส่งงรายงานทันตกรรม เดือน กค57 4 ส.ค. 57 09:33:18  สร้อยสุดา  127  333 
 997  รพ.สต.ปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงานทันตกรรม 7 ก.ค. 57 20:05:27  สร้อยสุดา  127  373 
 931  รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง ท3/1และ ท5 2 มิ.ย. 57 13:35:47  สร้อยสุดา บุตรชาติ  124  422 
 815  รพ.สต.ทุ่มส่งรง.ท5 3 เม.ย. 57 23:58:56  นาตยา  91  161 
 725  รพ.สต.ทุ่มส่งรายงานทันตกรรม 5 มี.ค. 57 16:02:37  nataya  89  185 
 622  ตาโมกข์ส่ง รง. ทันต 5 ก.พ. 57 00:40:02  ตาโมกข์ส่ง รง. ทันต  67  168 
 604  ทุ่มส่งรง. 1 ก.พ. 57 18:19:06  นาตยา   64  167 
 547  ส่ง รง. ทันต ธันวาคม รพ.สต.ตาโมกข์ 6 ม.ค. 57 15:58:32  วิทยา กิ่งคำ  76  165 
 536  ทุ่มส่งรายงาน 5 ม.ค. 57 09:26:57  นาตยา  73  171 
 535  ทุ่มส่งรายงาน 5 ม.ค. 57 09:24:48  นาตยา   67  159 
 465  รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานฟัน 28 พ.ย. 56 14:00:47  จอย  67  144 
 463  ส่งรายงานทันต ครับ 28 พ.ย. 56 10:32:53  ส่งรายงานทันต ครับ  79  137 
 460  รพ.สต.ทุ่มส่งรายงานท 5 พย. 56 27 พ.ย. 56 14:35:08  nataya  146  121 
 362  ส่งรายงานท 5 1 ต.ค. 56 10:09:08  ืnataya  71  145 
 311  ทดสอบส่งไฟล์งาน 16 ส.ค. 56 23:55:17  ทดสอบส่งไฟล์งาน  171