งานบริหาร(011)
 • การจ้างเหมา
 •  28 พ.ย. 61 (6)
 • ไม้แก่น ส่งรายงาน สาธารณูปโภค งวด 4/2561
 •  11 ต.ค. 61 (7)
 • ตาโมกข์ส่งสาธารณูปโภค งวด 4/61
 •  08 ต.ค. 61 (14)
 • นอร.ส่ง รายงานติดตามค่าสาธารณูปโภค งวด 4/61
 •  03 ต.ค. 61 (9)
 • เปิดบัญชีเงินกองกลาง (คุณเอกลักษณ์)
 •  18 ก.ย. 61 (19)
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506
 •  21 พ.ย. 61 (3)
    สร้างสุขภาพ(016)
 • เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปี2562
 •  28 พ.ย. 61 (11)
 • เป้าหมายคัดกรองพัฒนาการเด็กปี2562
 •  28 พ.ย. 61 (3)
 • เป้าหมาย HPV ปี 2561
 •  12 ก.ค. 61 (52)
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506
 •  14 ธ.ค. 61 (1)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงาน 506
 •  14 ธ.ค. 61 (2)
 • รพ.สต.ทุ่มส่ง506
 •  14 ธ.ค. 61 (1)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ
 •  14 ธ.ค. 61 (1)
 • ตาโมกข์ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  14 ธ.ค. 61 (1)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ตาโมกข์ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ธ.ค.61
 •  10 ธ.ค. 61 (1)
 • ไม้แก่นส่งเบิกยาวัสดุเดือน ธ.ค.61
 •  09 ธ.ค. 61 (1)
 • รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ธันวาคม 61
 •  06 ธ.ค. 61 (1)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ธันวาคม 2561
 •  03 ธ.ค. 61 (2)
 • ทุ่มส่งเบิกวัคซีน ธค.61
 •  03 ธ.ค. 61 (3)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ปราสาทเยอเบิกวัคซีน ธันวา61
 •  11 ธ.ค. 61 (2)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ธ.ค.61
 •  11 ธ.ค. 61 (6)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกวัคซีน ธ.ค.61
 •  10 ธ.ค. 61 (1)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งใบเบิกวัคซีนเดือน ธค.61
 •  07 ธ.ค. 61 (1)
 • กันตรวจ เบิกวัคซีน ธ.ค.61
 •  05 ธ.ค. 61 (1)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม2561
 •  12 ธ.ค. 61 (4)
 • วาระประชุมครธค61
 •  12 ธ.ค. 61 (2)
 • จัดจ้างนำเต้น
 •  04 ธ.ค. 61 (1)
 • โครงการบ้านทุ่ม100ปีให้กันตรวจ
 •  04 ธ.ค. 61 (3)
 • ขออนุมัติจ้างเหมาออกกำลังกาย
 •  29 พ.ย. 61 (5)
        <<มีต่อ>>
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • ส่งงานให้ หน.ขอ
 •  30 พ.ย. 61 (4)
 • ส่งโครงการ
 •  17 พ.ย. 61 (16)
      คลิกเพื่อส่งข่าว