งานบริหาร(011)
 • ทุ่มส่ง OT มิย.62(19)
 • ส่งเบิกOT(19)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(59)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(48)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มอบรม EPI(61)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ให้พี่ขอ(32)
 • test(1)
 •   งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ3(17)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ2(7)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ1(6)
 • ตัวอย่างงานแผนฯดร.ธีรวุธ(11)
 • เกณฑ์Ranking2562(110)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • test(5)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงาน 506(25)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(34)
 •   ควบคุมโรค(015)
 • ตัวอย่างทำแฟ้มDHF Folder(8)
 • หนังสือ(6)
 • คำสั่ง ุ62(34)
 • ตัวอย่าง one page(59)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๓(30)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • รายชื่อเด็กทุ่ม(6)
 • หนองอารีส่งจำนวน นักเรียน 62 (10)
 • รพ.สต.บ้านทุ่ม ส่งรายงานจำนวนนักเรียน กค.62(8)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงานการตรวจเกลือ(211)
 • กันตรวจส่งเกลือ(21)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • รพ.สต.หนองอารี (4)
 • test(13)
 • test(2)
 •   ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน R 506(1)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่ง รง.506 ค่ะ(2)
 • รพ.สต.ตาโมกข์ ส่ง รง.506(1)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงาน 506(2)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงาน 506 ครับ(1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ไม้แก่น(2)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่งเบิกยาและวัสดุ กันยายน(2)
 • รพ.สต หนองอารีส่งเบิกยาและวัสุการแพทย์ กันยายน 62(1)
 • พะแวะเบิกยา-วัสดุการแพทย์ ก.ย.62(1)
 • รพ.สต.กันตรวจส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เดือนกันย(1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • รพ.สต.หนองอารีส่งเบิกวัคซีน กย.62(0)
 • พะแวะเบิกวัคซีน ก.ย.62(0)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกวัคซีนกันยายน 62(1)
 • รพ.สต.กันตรวจเบิกวัคซีน ก.ย.62(1)
 • ปราสาทเยอเบิกวัคซีนสิงหาคม62(2)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • บันทึกขออนุมาติไปราชการ 20 กย 62(4)
 • วาระประชุมงานคร2กย62(2)
 • วาระประชุม คปสจ28สค62(0)
 • วาระงาน NCD , สุขศึกษา(0)
 • วาระการประชุม งานncd สค. 62(5)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • กันตรวจส่ง506(15)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งประเมิน รพ.สต.ติดดาว(50)
 • พะแวะส่ง รพ.สต.ติดดาว(40)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี6(40)
 • ส่งโครงการ(55)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว