งานบริหาร(011)
 • ส่งการจัดซื้อรถตัดหญ้าให้ประสาทเยอ
 •  09 มิ.ย. 60 (4)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่นส่งไฟล์ประกวดอสม.
 •  31 พ.ค. 60 (5)
 • รพ.สต.กันตรวจส่งลูกเล่ม อสม.ดีเด่น สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
 •  30 พ.ค. 60 (11)
 • ปสย.ส่ง ภาคผนวก
 •  29 พ.ค. 60 (8)
 • ปสย.ส่งปก อสม.ดีเด่น
 •  29 พ.ค. 60 (4)
        <<มีต่อ>>
    งานวิชาการ(012)
 • อัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
 •  02 มิ.ย. 59 (45)
 • หนองอารีส่งร่างผู้รับผิดชอบงาน Rangking59
 •  02 มี.ค. 59 (103)
 • กันตรวจ ส่ง ยกร่าง KPI Ranking 2559 ครับ
 •  16 ก.พ. 59 (88)
 • รายชื่อผู้รับผิดชอบงานรพ.สต.
 •  02 ก.พ. 59 (101)
 • ไฟล์สรุปผลงานรอบ12เดือน
 •  03 ธ.ค. 58 (145)
        <<มีต่อ>>
    งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • ตัวอย่างการเขียน โครงการเสนอ กองทุนสุขภาพตำบล_ปกรณ์
 •  22 มี.ค. 60 (39)
 • รายชื่อ เขียนโครงการ สปสช
 •  15 มี.ค. 60 (23)
 • ผลการ Ranking รพ.สต. รอบที่ ๑
 •  15 มี.ค. 60 (58)
 • ตัวอย่างการเขียน โครงการเสนอ กองทุนสุขภาพตำบล
 •  07 มี.ค. 60 (43)
 • แนวทางการประเมิน ระบบสุขภาพอำเภอ
 •  07 มี.ค. 60 (21)
        <<มีต่อ>>
    คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า
 •  23 มิ.ย. 60 (0)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า พ.ค.60
 •  29 พ.ค. 60 (4)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ ส่ง รง.ปลอดเหล้า
 •  28 พ.ค. 60 (3)
 • รพ.สต.ไม้แก่น ส่งรายงานบุญปลอดเหล้า พค.60
 •  23 พ.ค. 60 (4)
 • รพ.สต.ทุ่มส่งรายงาน พ.ค.60
 •  23 พ.ค. 60 (4)
        <<มีต่อ>>
    ควบคุมโรค(015)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงานเกลือ เดือนมิถุนายน
 •  19 มิ.ย. 60 (0)
 • สรุปจากการไปประชุมที่อุดรธานี
 •  31 พ.ค. 60 (7)
 • ส่งงานให้มาดามฟองดู
 •  24 พ.ค. 60 (11)
 • ส่งงานให้มาดามฟองดู
 •  24 พ.ค. 60 (7)
 • คู่มือการนำเข้าข้อมูลกำลังพลยาเสพติด
 •  24 เม.ย. 60 (86)
        <<มีต่อ>>
    สร้างสุขภาพ(016)
 • ส่งรายงานการประชุมแม่และเด็กปี2560
 •  18 พ.ค. 60 (10)
 • วรินญาส่งการสแกน
 •  18 พ.ค. 60 (7)
 • ใบตรวจเลือดANCปรับปรุงปี60
 •  09 ก.พ. 60 (36)
 • ส่งงานบุญปลอดเหล้า มค. 60 หนองอารี
 •  25 ม.ค. 60 (23)
 • แบบฟอร์มโครงการบุหรี่
 •  15 พ.ย. 59 (63)
        <<มีต่อ>>
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • ขอเชิญประชุม
 •  27 ก.พ. 60 (82)
 • รายชื่อประชากรให้ตรวจสอบtype
 •  26 ต.ค. 59 (40)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่ง 43 แฟ้ม
 •  18 มี.ค. 58 (105)
 • 55555555555555
 •  03 ต.ค. 57 (0)
 • ข้อมูลผิดพลาด
 •  25 ก.ค. 57 (198)
        <<มีต่อ>>
    พัฒนาบุคลากร(018)
 • แบบ 211 แก้ไขค่ารถโดยสารแล้ว
 •  23 ธ.ค. 56 (205)
 • รายละเอียดการเิบิกกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการประชุม พรบ. จ.ขอนแก่น
 •  09 ธ.ค. 56 (208)
 • ทดสอบส่งไฟล์งาน
 •  16 ส.ค. 56 (0)
    ทันตสาธารณสุข(019)
 • แผนการปฎิบัติงานทันตกรรม ปรับปรุง
 •  17 ก.ค. 58 (110)
 • แผนการปฎิบัติงานทันตกรรมรพ.สตหนองอารีและรพ.สตปราสาทเยอ
 •  15 ก.ค. 58 (139)
 • ปสย.ส่งงรายงานทันตกรรม เดือน กค57
 •  04 ส.ค. 57 (124)
 • รพ.สต.ปราสาทเยอเหนือ ส่ง รายงานทันตกรรม
 •  07 ก.ค. 57 (121)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ส่ง ท3/1และ ท5
 •  02 มิ.ย. 57 (118)
        <<มีต่อ>>
    โอนเงิน UC งานประกัน(010)
 • Linkตัวอย่างโตรงการกองทุนตำบล
 •  10 เม.ย. 60 (0)
 • ใบสมัครจ่ายตรงส่วนท้องถิ่น
 •  12 ม.ค. 60 (40)
 • ผลการนำเข้าข้อมูลสิทธิบัตรตค59
 •  07 พ.ย. 59 (0)
 • ข้อมูล 43 แฟ้ม หนองอารี
 •  28 เม.ย. 59 (40)
 • ส่งข้อมูลสิทธิว่างเดือน เมษายน 2559
 •  15 เม.ย. 59 (87)
        <<มีต่อ>>
    ส่งรายงาน 506 (201)
 • ปราสาทเยอ ส่ง รายงาน 506
 •  08 พ.ค. 60 (6)
 • ตัวอย่างไฟล์อบรม อสม.
 •  19 ธ.ค. 59 (39)
 • โปรแกรมพิมพ์บัตร อสม.ให้เจ้วาส
 •  21 พ.ย. 59 (66)
 • สอย
 •  07 เม.ย. 59 (67)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงาน 506 ครับ
 •  02 ต.ค. 58 (68)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • พะแวะเบิกยา มิ.ย.60
 •  11 มิ.ย. 60 (3)
 • พะแวะเบิกยา มิ.ย.60
 •  11 มิ.ย. 60 (2)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกยา มิถุนายน 60
 •  09 มิ.ย. 60 (4)
 • ตาโมกข์ส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เดือน มิ.ย.60
 •  08 มิ.ย. 60 (6)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกยาและวัสดุ มิ.ย.60
 •  08 มิ.ย. 60 (4)
        <<มีต่อ>>
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • กันตรวจ เบิกวัคซีน มิถุนายน 60 ครับ
 •  08 มิ.ย. 60 (5)
 • พะแวะเบิกวัคซีน มิ.ย.60
 •  07 มิ.ย. 60 (5)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกวัคซีนมิถุนา
 •  07 มิ.ย. 60 (5)
 • หนองอารีส่งใบเบิกวัคซีนเดือน มิย.60
 •  07 มิ.ย. 60 (7)
 • ไม้แก่น ส่งเบิกวัคซีน มิย 60
 •  07 มิ.ย. 60 (8)
        <<มีต่อ>>
    รายงาน dhf1/dhf2 (204)
 • mactmcat
 •  31 ต.ค. 59 (27)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งรายงานสุ่ม BI รอบ 2/59
 •  11 ส.ค. 59 (58)
 • รพ.สต.กันตรวจ ส่งวิเคราะห์ไข้เลือดออก 59
 •  30 ก.ค. 59 (52)
 • รพ.สต.บ้านกันตรวจ ส่งแผนประจำปี 59
 •  29 ก.ค. 59 (36)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งแผน DHF 59 ครับ
 •  28 ก.ค. 59 (31)
        <<มีต่อ>>
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • ทะเบียน consult
 •  21 มิ.ย. 60 (0)
 • แผนการดูแลสุขภาพบุคลากรรพ.สต
 •  21 มิ.ย. 60 (0)
 • บันทึกของมีคม
 •  21 มิ.ย. 60 (1)
 • ทะเบียนอบรมเจ้าหน้าที่
 •  21 มิ.ย. 60 (1)
 • คำสั่งงาน IC
 •  20 มิ.ย. 60 (1)
        <<มีต่อ>>
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • รพสต.ปสย.ส่งบทบาทหน้าที่ของ จนท.
 •  15 ก.พ. 60 (34)
 • ส่งงานให้ หน.ขอ
 •  25 ม.ค. 60 (26)
 • เอกสารอบรมนักบริบาลชุมชนปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (108)
 • สรุปผลงานแม่และเด็กปี2558
 •  19 ต.ค. 58 (464)
 • ส่งลิ้งก์คาร์บอนให้วนัสนันท์
 •  27 ส.ค. 58 (0)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว