งานบริหาร(011)
 • แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี(33)
 • การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(31)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มอบรม EPI(33)
 • ควบคุมภายใน 62(83)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงานเบิกวัคซีน(22)
 •       มีต่อ
    งานวิชาการ(012)
 • ให้พี่ขอ(23)
 • test(1)
 •   งานพัฒนายุทธศาสตร์(013)
 • เกณฑ์Ranking2562(68)
 • test(32)
 •   คุ้มครองผู้บริโภค(014)
 • test(2)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งรายงาน 506(19)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(27)
 •   ควบคุมโรค(015)
 • คำสั่ง ุ62(26)
 • ตัวอย่าง one page(42)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๓(22)
 • แบบรายงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม๒(26)
 • หนังสือ สสจ.จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม(33)
 •       มีต่อ
    สร้างสุขภาพ(016)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงานการตรวจเกลือ(2)
 • กันตรวจส่งเกลือ(5)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงานการตรวจเกลือ(4)
 • รพ.สต.หนองอารี ส่งรายงานตรวจเกลือค่ะ (8)
 • หนองอารี ส่งงานบุญปลอดเหล้า ตค-มีค(15)
 •       มีต่อ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(017)
 • test(23)
 •   ส่งรายงาน 506 (201)
 • รพ.สต.พะแวะส่งรายงาน506(1)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506(2)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งรายงาน 506(1)
 • ส่งรายงาน506ไม้แก่น(1)
 • ส่งรายงาน506กันตรวจ(1)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ (202)
 • รพ.สต.บ้านทุ่มส่งใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์(1)
 • ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ ไม้แก่น(1)
 • (แก้ไขใหม่) รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุ พฤษภา(1)
 • รพ.สต หนองอารี ส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ พฤษภาคม 2(2)
 • ทุ่มส่งเบิกยาและวัสดุการแพทย์ เมย.62(18)
 •       มีต่อ
    ส่งใบเบิกวัคซีน (203)
 • ปราสาทเยอส่งเบิกวัคซีน พ.ค 62(5)
 • พะแวะเบิกวัคซีน พ.ค.62(1)
 • กันตรวจ เบิกวัคซีน พ.ค.62(3)
 • ปราสาทเยอเบิกวัคซีน เมษา 62(15)
 • ทุ่มส่งใบเบิกวัคซีน เมย.62(9)
 •       มีต่อ
    วาระประชุมประจำเดือน (205)
 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนพฤาภาคม2562 ล่าสุด(11)
 • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนพฤาภาคม2562(10)
 • วาระการประชุม เดือน พฤษภาคม2562 (คปศจ)(7)
 • ส่งจัดชื้องานครัวให้ผอ.ทวีติยา(16)
 • ส่งจัดซื้อให้ผอ.ทวีติยา(5)
 •       มีต่อ
    PCU รพ.ไพรบึง (206)
 • กันตรวจส่ง506(1)
 • รพ.สต.บ้านไม้แก่น ส่งประเมิน รพ.สต.ติดดาว(30)
 • พะแวะส่ง รพ.สต.ติดดาว(28)
 • รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ ส่งแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี6(32)
 • ส่งโครงการ(42)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว