ข่าวประกาศ/ITA/TOR

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 310  สัญญาจ้างซ่อมหลังคา นอร.64 2021-03-24 10:54:31  นอร.01  16  45 
 306  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างE-GP-Procurement-Guidelines 2019-03-22 05:51:48  ภาสกร อุ่นคำ  33  63 
 305  หนังสือแจ้ง แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 2019-03-22 05:23:59  ภาสกร อุ่นคำ  34  76 
 304  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-03-22 04:44:32  ภาสกร อุ่นคำ  38  65